BENT U REEDS KLANT: HIER KAN U INLOGGEN

Van zodra een gebouw toebehoort aan meerdere eigenaars en er in het gebouw gemeenschappelijke ruimtes en/of voorzieningen werden aangebracht, is men wettelijk verplicht een vereniging van mede-eigenaars op te richten.  Om die rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt een wettelijk orgaan aangesteld, de syndicus. 

De syndicus wordt door de mede-eigenaars aangesteld, die daarover stemmen in een algemene vergadering, waarna de afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de syndicus zijn wettelijk vastgelegd en worden in de basisakte van het gebouw omschreven.  Samenvattend is de syndicus verantwoordelijk voor het dagelijks administratief, technisch en financieel beheer van het gebouw.

De syndicus is feitelijk het uitvoerend orgaan van de vereniging van mede-eigenaars.  Het zijn ten alle tijden de mede-eigenaars die de beslissingen nemen (volgens wettelijk vastgestelde stemregels) in de algemene vergadering, waarna de syndicus de genomen beslissingen uitvoert.

Wij conformeren ons aan de nieuwe wet op de mede-eigendom, waarin de taken en de bevoegdheden van de syndicus duidelijk worden afgebakend. Deze wet is van toepassing vanaf 1 september 2010.

Ons syndicteam beheert ruim 40 gebouwen, verspreid over Limburg. Iedere vereniging van mede-eigenaars krijgt een persoonlijke dossierbeheerder toegewezen die 24/24u bereikbaar is voor noodgevallen.